Regulamin zwiedzania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • 1
  Informacje ogólne

 1. Ekspozycje w Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych w godzinach otwarcia Muzeum.

  2. Muzeum czynne jest cały rok.
 • 1 maja – 30 września ( w okresie turystycznym )

                      poniedziałek  - nieczynne

                      wtorek - niedziela :  900–1700

 • 1 października – 30 kwietnia

                      poniedziałek  - nieczynne                                              

                      wtorek - sobota - 800–1600

 

Święta: 1 i 3 .05 ; Boże Ciało; 15.08 - Wniebowzięcie N.M.P.  –  czynne w godz. 9:00 -17:00

 

Święta: 1.01 -  Nowy Rok, 6.01 -  Święto Objawienia Pańskiego, 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych,

 1.11 - Wszystkich Świętych,  11.11  - Narodowe Święto Niepodległości, 

25-26.12 -  Święta Bożego Narodzenia – nieczynne

 

W okresie jesienno zimowym muzeum czynne po uzgodnieniu telefonicznym 84 6654410.


 1. Oferta Muzeum dla zwiedzających obejmuje:
 • wystawy stałe,
 • wystawy czasowe.
 1. Orientacyjny czas zwiedzania wystawy głównej około 1 godziny.
  5.  Teren Muzeum jest monitorowany.
 • 2
  Sprzedaż biletów

 1. Zwiedzanie Muzeum jest odpłatne. Wysokość opłat i wykaz osób upoważnionych do zakupu biletu ulgowego, określa Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora GOK Susiec z dnia 06.02.2020 r. , cennik dostępny jest na stronie internetowej oraz w Muzeum Pożarnictwa w Oseredku.

  2. Nieodpłatnym dniem wstępu jest środa.

  3. W ramach oferty programowej Muzeum organizuje również wydarzenia, na które wstęp jest bezpłatny.

  4. Kasa przyjmuje płatność w złotówkach oraz nie akceptuje kart płatniczych .

 • 3
  Rejestracja grup zorganizowanych

 1. Grupę zorganizowaną, uprawnioną do nabycia biletu grupowego, tworzy co najmniej 10 osób wraz z opiekunami.

  2.  Grupy zorganizowane powinny dokonać rezerwacji drogą telefoniczną (t. 61 84 66544 10) lub mailową (mp_oseredek@wp.pl). Rezerwacje przyjmowane są w godzinach otwarcia Muzeum.

  3.  Za zachowanie grup dzieci i młodzieży podczas zwiedzania odpowiadają opiekunowie (zobowiązani są o dbanie o bezpieczeństwo grupy, zwracanie uwagi na kulturę osobistą oraz dostosowywanie się do poleceń obsługi).
 • 4
  Organizacja zwiedzania

 1. Za organizację zwiedzania odpowiedzialni są pracownicy Muzeum, których zadaniem jest zabezpieczanie płynności zwiedzania oraz zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzającym. Każdy zwiedzający jest zobowiązany do stosowania się do ich uwag.
 • 5
  Zasady bezpieczeństwa Muzeum

 1.  Zabrania się wstępu do Muzeum osobom:

  a)  znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  b)  posiadających broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu;
  c)  zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie alb w inny sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających lub zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
  d)  nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.

  2.  W Muzeum obowiązują zakazy:
   
  a) hałaśliwego zachowania się i biegania;
  b) palenia tytoniu, e-papierosów;
  c) jedzenia i picia w pomieszczeniach wystawowych;
  d) celowego ślizgania się po posadzkach.

 • 6
  Postanowienia końcowe

1. Zakupienie biletu wstępu do Muzeum są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2.  Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum oraz Muzeum Pożarnictwa w Oseredku.

3.  Regulamin obowiązuje od 1 marca  2020 r.

 

Regulamin Zwiedzania