O muzeum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Muzeum Pożarnictwa w Oseredku służy lokalnej społeczności i turystom odwiedzającym Roztocze, jako miejsce poszerzania wiedzy o kulturze polskiego pożarnictwa. Muzeum stara się zachować materialne ślady działalności strażaków  i oddziaływać na tworzenie postaw ludzi oraz umacnianie i rozwój straży pożarnych.

W muzeum można prześledzić, jak ludzie bronili się przed ogniem, który czasem z przyjaciela człowieka ułatwiającego utrzymanie się przy życiu i osiągnięcie coraz wyższego poziomu życia stawał się nieraz niszczycielskim żywiołem.

Muzeum Pożarnictwa zabezpiecza relikty kultury polskiego pożarnictwa stanowiące cząstkę kultury polskiego narodu. Jest licznie odwiedzane przez wycieczki i turystów indywidualnych. Muzeum to, chętnie odwiedzane przez dzieci, młodzież i dorosłych, pomaga w rozwijaniu zainteresowań tą szczególną służbą społeczną, jaką jest działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Placówka ta podnosi także poziom kultury patriotycznej, uczy umiejętności wykrywania związków między działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej, a postępem technicznym i tym samym stanowi pewną inspirację dla twórczości technicznej młodzieży szkolnej i dorosłych.