Muzeum Pożarnictwa w Oseredku

Historia

Jan ŁasochaHistoria Muzeum Pożarnictwa w Oseredku to historia  st. ogn. w st. spocz. Jana Łasochy, wieloletniego Komendanta Gminnego Związku OSP w Suścu. funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. Po zakończeniu II wojny światowej i wyzwoleniu przez aliantów jako kilkunastoletni chłopak  powrócił jesienią 1946 roku do kraju. Już rok później został naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Oseredku pełniąc tę funkcję przez ponad 55 lat.

W roku 1967 Jan Łasocha rozpoczął służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lub. W połowie lat 60-tych zrodziło się również zainteresowanie do starych bezużytecznych sikawek i motopomp, które przerodziło się z czasem do pasji gromadzenia wszystkiego co było związane ze strażą pożarną i nie tylko. Sposób pozyskiwania tych eksponatów był różny, część z nich została odkupiona ze złomowisk lub od osób prywatnych, część to zapłata jednostek OSP za remont motopompy lub samochodu, których w tamtych latach przeprowadzał wiele, a wreszcie podarowana przez życzliwe mu osoby i instytucje z kraju i zagranicy.

Zgromadzone liczne zbiory motopomp i sikawek z czasem powiększyły się o samochody pożarnicze, umundurowanie, uzbrojenie osobiste, armaturę wodno-pianową, oraz dokumenty i czasopisma, które przechowywane były w pomieszczeniach i garażach miejscowej jednostki. Na początku lat 90-tych po przesłużeniu prawie 25 lat Jan Łasocha odszedł na emeryturę. Każdą wolną chwilę spędzał w strażnicy poświęcając się całkowicie swej pasji.

Podstawowym problemem od początku tej inicjatywy był brak odpowiednich warunków do przechowywania i eksponowania ciągle rosnącej kolekcji strażackiego wyposażenia. Dzięki staraniom władz gminy Susiec  rozpoczęto rozbudowę strażnicy OSP Oseredek o nowe pomieszczenia, mające pełnić funkcje muzeum pożarnictwa oraz umożliwiać prowadzenie działań edukacyjnych. Roboty budowlane o łącznej wartości ponad miliona złotych zakończono w 2014 roku. Gmina Susiec pozyskała na ten cel kwotę 500 tys. złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. Dodatkowo strażacy OSP Oseredek zabiegali o środki z wszelkich możliwych źródeł, w tym od samorządów Powiatu Tomaszowskiego oraz Związku OSP RP. Uroczystego otwarcia nowych budynków Muzeum Pożarnictwa w Oseredku dokonano w dniu 26 października 2014r. Przemawiający do licznie zgromadzonych gości Jan Łasocha nie krył wzruszenia, że zainicjowane przez niego dzieło zostało zwieńczone powstaniem tak wspaniałego, niepowtarzalnego w skali regionu obiektu.